Ontheffing verhuiswagen Haarlem

Ontheffing verhuiswagen in de openbare ruimte plaatsen

In dit artikel gaan we in op de ontheffing van een verhuiswagen in Haarlem. Andere voorwerpen zoals bouwwerken laten we even buiten beschouwing. Ook voor deze voorwerpen kunt u natuurlijk een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Alleen zijn wij voor nu alleen geïnteresseerd in een verhuiswagenontheffing.

Als verhuisbedrijf in Haarlem krijgen wij altijd te maken met ontheffingen voor verhuiswagens. Mocht u meer informatie willen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Het plaatsen van een verhuiswagen in Haarlem

Voor het plaatsen van een verhuiswagen waardoor u de weg blokkeert hebt u een ontheffing nodig. Deze ontheffing vraagt u online aan bij de gemeente Haarlem. Dit dient u minimaal drie weken voor de verhuizing te doen. Is er bij uw aanvraag een verkeersplan nodig, dan uploadt u dit plan bij uw aanvraag en tegelijk in platform LTC-TVM.

De ontheffing verhuiswagen aanvraag

 • De aanvraag ontheffing verhuiswagen vraagt u aan via Digid of eHerkenning.
 • U kunt alleen de volgende bestanden uploaden: pdf, jpg, doc of docx. Deze bestanden mogen maximaal 10 MG groot zijn.

Maak een overzichtstekening

 • Upload een overzichtstekening met de verhuiswagen, afmetingen en afstanden van voorwerpen, straten, gebouwen en stoepen.
 • Teken ook eventuele verkeersmaatregelen, zoals borden en hekken.

Maak een verkeersplan

Uiterlijk drie weken vóór de start van de werkzaamheden dient u een verkeersplan in te dienen via het digitale platform LTC-TVM. Uw aanvraag van de ontheffing wordt afgerond nadat het verkeersplan in het LTC-TVM is goedgekeurd. 

Geef het volgende aan in uw verkeersplan:

 • Of u de web geheel of gedeeltelijk moet afzetten.
 • Hoe en met welke middelen u het verkeer veilig regelt.
 • Waar hekken of borden komen.
 • Hoe omleidingsroutes lopen.
 • Waar en hoeveel verkeersregelaars u inzet.

Ook als u met borden parkeerplaatsen reserveert, moet u een verkeersplan indienen. Alle verkeersmaatregelen moeten voldoen aan de CROW 96b. 

Ontheffing voetgangersgebied

U kunt een ontheffing aanvragen als u in een voetgangersgebied woont of een bedrijf hebt. U krijgt dan een pas waarmee u de afsluitpaaltjes opent. Via parkeren.haarlem.nl vraagt u deze ontheffing aan.

Schema m.b.t. ontheffingen voor voetgangersgebieden en zone geslotenverklaringen

Op Overheid.nl vind u nog een interessant schema voor de verlening van ontheffingen tot toegang tot voetgangersgebieden in Haarlem. Voor volledige informatie verwijzen we u naar Overheid.nl.

WieWanneerWaarParkeerontheffingToegang
Incidentele bevoorrading bv. verhuizingNa 18:00 koopavond na 21:00Gehele gebied  NeeNee  
 24 uur p. dag  Uitgezonderd: Categorie 1NeeNee

* Categorie 1 Voetgangersstraten. Dit zijn de straten of gedeelten daarvan behorend tot het kernwinkelgebied dan wel een ander strikt autovrij gebied.

Ontheffing verhuiswagen

U vraagt een ontheffing voor een verhuiswagen in de volgende gevallen aan:

 • Wanneer u met een verhuiswagen voor langere tijd (gedeeltelijk) de weg of een fietspad blokkeert.
 • Wanneer u een verhuiswagen op de stoep zet en er geen 1,5 meter vrije ruimte overblijft.

Ontheffing RVV

Zet u of Feitsma Verhuizingen de verhuiswagen alleen op de stoep en blijft er meer dan 1,5 meter vrije ruimte over op de stoep, dan vraagt u een ontheffing RVV (reglement verkeersregels en verkeerstekens) aan via [email protected]

Kosten

 • Aanvragen van de ontheffing: 206 euro.
 • Bij afwijzing van uw aanvraag: u betaalt nog steeds 206 euro.
 • Indien de gemeente extra gegevens wenst: 41,70 euro.
 • Spoedaanvraag: 258,87 euro.
 • Verlenging vergunning met maximaal 1 maand: 74,75 euro.

Bron: Overheid

Bron: Gemeente Haarlem ontheffingen

Bron: Gemeente Haarlem voetgangersgebied